Polityka Prywatności

 

Zanim skorzystasz z Serwisu w jakiejkolwiek formie, zapoznaj się z pełną treścią niniejszej Polityki Prywatności i pamiętaj, że korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez Tapicerstwo Samochodowe Piotr Kubiak i wynikających z Polityki.

Jeżeli nie akceptujesz procedur wynikających z Polityki, nie możesz korzystać z Serwisu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki.
Pamiętaj, że Polityka tworzy kompleksową całość i żdna z jej części nie powinna być przez Ciebie interpretowana w oderwaniu od pozostałych.

Definicje w Polityce Prywatności.

Dane Osobowe

To dane o Tobie, oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, a zbierane za pośrednictwem Serwisu oraz Przetwarzane przez Tapicerstwo Samochodowe Piotr Kubiak;

Tapicerstwo Samochodowe Piotr Kubiak

To my, firma Tapicerstwo Samochodowe Piotr Kubiak z siedzibą w Luboniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr ewidencyjnym NIP 777-100-90-43,

Kampania

Za pośrednictwem odpowiedniego programu są to działania w zakresie wysyłki prowadzonej przez naszą firmę w celu komunikacji z klientem.

Polityka

Uważnie ją czytasz. To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych.

Polityka Antyspamowa

Przykładamy szczególną wagę do tego, żeby korzystanie z Serwisu odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu.

Przetwarzanie

To dokonywane przez nas operacje na Danych Osobowych. Przez Przetwarzanie rozumiemy czynno__ci takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udost?_pnianie i usuwanie Danych Osobowych, a zw__aszcza te operacje, kt__re prowadz?_ do przeprowadzenia przez nas skutecznej Kampanii.

Serwis

To strona dostępna pod adresem autotapicer24.pl

Ustawa

To polska ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

Przed skorzystaniem z funkcjonalności Serwisu możemy prosić Cię o podanie niektórych Danych Osobowych, przy czym nigdy nie prosimy Cię o podanie danych, które nie są nam niezbędne.
Szanujemy Twój wybór, dlatego podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne. Pamiętaj jednak, że w przypadku niepodania Danych Osobowych, o które zostaniesz przez nas poproszony, nie uzyskasz dostępu do funkcjonalności Serwisu.
Cały czas doskonalimy Serwis, dlatego podczas korzystania z Serwisu mogą być gromadzone w sposób automatyczny różne informacje o osobach przeglądających Serwis, w tym o Tobie.
W tym celu możemy także wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies).
Serwis nie zawsze automatycznie zbiera informacje o Tobie, jednak jeśli tak się dzieje, zawsze poinformujemy Cię o tym.

Żeby nasza współpraca przebiegała płynnie musimy się nawzajem poznać. O nas wiesz już wszystko, a jeśli chcesz wiedzieć więcej  skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki.

Chcemy Cię bliżej poznać, dlatego:

1. Podczas korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu zbieramy o Tobie dane: (a) adres IP, (b) domenę, (c) dane indentyfikacyjne przeglądarki oraz (d) typ systemu operacyjnego;

2. Podczas kontaktowania się z nami przez formularze dostępne na stronach http://autotapicer24pl/#kontakt zbieramy o Tobie dane: (a) imię, (b) nazwisko i (c) adres e-mail.

Kiedy przekażesz nam Dane Osobowe stajemy się ich administratorem w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy. Żebyś nie miał żadnych wątpliwości administratorem jest firma Tapicerstwo Samochodowe Piotr Kubiak w Luboniu przy ul. Wysoka 15, 62-030 Luboń, woj. wielkopolskie, w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr NIP 777-100-90-43
Twoje Dane Osobowe są przez nas Przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w przypadku, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:
(i) w celu świadczenia usług związanych z działalnością Serwisu oraz odpowiedniego zarządzania klientami Tapicerstwo Samochodowe Piotr Kubiak;

(ii) w celach marketingowych przesyłania Ci naszych własnych informacji handlowych lub informacji handlowych dotyczących naszych partnerów. Przed wysłaniem takich informacji zawsze pytamy się Ciebie o zgodę. Wystarczy, że podczas rejestracji zaznaczysz odpowiednie pole formularza.

(iii) w celach statystycznych Tapicerstwo Samochodowe Piotr Kubiak.

Pamiętaj, że to Ty decydujesz o zakresie i celu Przetwarzania. W każdej chwili możesz:
(i) kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez Ciebie Danych Osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane;

(ii) na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Twoje Dane Osobowe;

(iii) odwołać zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych
w całości lub części. Pamiętaj jednak, że wiązać się to może z utratą_ możliwości korzystanie przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu.

W wyjątkowych przypadkach możemy nie dostosować się do Twojej prośby dotyczącej usunięcia Danych Osobowych. Może to nastąpić w przypadku naruszenia przez Ciebie Polityki Prywatności, a także naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie Danych Osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia.

Specyfika Serwisu sprawia, że niekiedy możemy przekazywać lub udostępniać Twoje Dane Osobowe innym podmiotom. Takie przekazywanie odbywać się może jedynie po zawarciu przez nas pisemnej umowy z innym podmiotem.
Nie przekazujemy ani nie udostępniamy Twoich Danych Osobowych, jeżeli tego nie chcesz. Przekazywania lub udostępniania dokonujemy tylko wtedy, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę lub gdy zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Pamiętaj, że Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy państwa te spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące Danych Osobowych określone w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnym przepływie tych danych.
TAPICERSTWO SAMOCHODOWE PIOTR KUBIAK przekazuje Dane Osobowe do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jedynie podmiotom, które spełniały wymagania programu „Safe Harbour” zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 roku.
Zbierane zgodnie z Polityką dane to cenny materiał badawczy, dlatego możemy tworzyć i ujawniać anonimowe zestawienia oraz statystyczne dane dotyczące działania Serwisu. Zestawienia takie nie są jednak Danymi Osobowymi, a tym samym nie pozwalają na jakąkolwiek identyfikację Ciebie lub innych użytkowników.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych, dlatego stosujemy bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Jednym z elementów naszych zabezpieczeń jest polityka bezpieczeństwa, którą przyjęliśmy oraz sumiennie stosujemy. Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Ustawy.

Pamiętaj, że aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne, musimy dbać o nie razem. Dlatego powinieneś zawsze trzymać swoje dane logowania do Serwisu, zarówno hasło, jak i login, w poufności.
Jeżeli dzielisz swoje stanowisko pracy (komputer) wspólnie z inną osobą, pamiętaj, aby zawsze po zakończeniu korzystania z Serwisu wylogować się.

Ciasteczka

Chcemy udoskonalać nasz Serwis, ułatwić korzystanie z niego oraz jak najlepiej dopasować go do Twoich potrzeb, dlatego poza dobrowolnie podanymi przez Ciebie informacjami korzystamy z ciasteczek (pliki cookies), tj. plik__w zawierających dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem.
Ciasteczka mają służyć Tobie i nam. Ich celem jest dostosowanie zawartości Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji, optymalizacji korzystania z Serwisu oraz jego indywidualizacji. Dzięki ciasteczkom możliwe jest także podtrzymanie sesji logowania w Serwisie. My zaś możemy dzięki nim możemy tworzyć statystyki dotyczące korzystania z Serwisu, co pozwala nam na jego ciągłe ulepszanie.
Ciasteczka nie powodują żadnych zmian w konfiguracji używanego przez Ciebie urządzenia końcowego. Informacje te wykorzystywane są jedynie dla tworzenia statystyk funkcjonowania Serwisu. Mogą być także udostępniane podmiotom zewnętrznym, jednak jedynie w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku powierzenia przetwarzania informacji o ciasteczkach podmiotom zewnętrznym.
W naszym Serwisie wykorzystujemy kilka rodzająw ciasteczek:

(i) Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie;

(ii) Statystyczne – służące do celów statystycznych;

(iii) Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.

Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ciasteczek odpowiedzi na nie znajdziesz w sekcji „Pomoc” stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub z innych powodów chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić:
(i) na adres e-mail: piotrk3@op.pl;

(ii) za pomoc?_ formularza dostępnego na stronie http://autotapicer24.pl/#kontakt;

(iii) pisemnie, na adres:

Tapicerstwo Samochodowe Piotr Kubiak
ul. Wysoka 15
62-030 Luboń
Woj. wielkopolskie, Polska

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other